Арилжааны мэдээ

Жич: Доорх хүснэгтийн авах болон зарах захиалгын утга нь хамгийн боломжит үнэ дээрх эхний 10 хүртэлх захиалгын тоог нэмж харуулдаг бөгөөд систем дээрх бүх захиалгын дүнг харуулдаггүйг анхаарна уу!

2024-07-18 өдрийн арилжаа

Шинэчлэгдсэн огноо: 2024-07-18 18:59:01
Энэ өдөр I ангилалд 24 компанийн нийт 1,174,101 ширхэг хувьцаа 586,949,449 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AARD 2,735 2,735 2,722 2,730 2,744 2,728 -16 -0.58% 2,356 77 2,722 2,730 1,170
ADB 103 104 101.04 103.90 103.51 101.93 -1.58 -1.53% 55,317 300 101.05 104 1,554
AIC 697 697 671.18 694.89 697.89 685.33 -12.56 -1.8% 2,009 3,000 672 694.90 100
APU 989 989 983 987.90 988.84 986.04 -2.80 -0.28% 20,386 256 986 987.90 1,464
BODI 89 89 89 89 90 89 -1 -1.11% 12 213 85 90 8,156
BOGD 81.85 81.85 80 80 80.50 80.72 0.22 0.27% 19,669 60 79.01 81.71 1,000
GAZR 47 47 46.99 47 47 47 0 0% 10,527 372 46.99 47 34,467
GLMT 964 965 959 963.99 963.38 960.05 -3.33 -0.35% 36,454 800 960 963.99 108
GOV 258.97 262.77 255 256 258.21 256.01 -2.20 -0.85% 62,869 15,028 256 262.80 999
INV 6,700 6,700 6,650 6,650 6,700 6,660 -40 -0.6% 57 67 6,650 6,800 36
KHAN 1,018 1,035 1,015 1,033 1,020 1,033 13 1.27% 73,030 30 1,023 1,033 235
LEND 125 129.90 121 127.96 120.12 126.37 6.25 5.2% 46,244 281 127.96 127.98 14,596
MFC 88.86 88.86 86 86.10 87.02 86.27 -0.75 -0.86% 4,660 190 86.11 88.80 1,000
MMX 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 0 0% 14 200 3,895 4,500 650
MNDL 79 79 76.06 76.10 78.83 79 0.17 0.22% 16,611 500 76.11 78 1,095
MNP 600 607.99 595 595 605.54 601.08 -4.46 -0.74% 1,193 9 595 607.99 249
MSE 495 515 494.60 509.97 494.31 503.49 9.18 1.86% 580,780 8,942 500 510 32,267
NEH 18 18.80 18 18.61 18 18.61 0.61 3.39% 40,224 6,220 18 18.61 29,997
SBM 475 480 475 475 475 475.12 0.12 0.03% 79,718 414 474 480 84,865
SUU 425 425 414 414 425 414 -11 -2.59% 1,459 95 413 423 6,413
TDB 24,900 24,900 24,900 24,900 24,980 24,900 -80 -0.32% 1 29 24,200 24,980 439
TTL 35,900 37,500 35,900 35,900 35,720 37,280 1,560 4.37% 682 17 35,900 37,000 53
TUM 380 397.90 352.53 369 381 358.39 -22.61 -5.93% 74,061 1,300 361 369 34
XAC 720 720 697 719 720 713.67 -6.33 -0.88% 45,768 164 700.01 720 17,787
Энэ өдөр II ангилалд 19 компанийн нийт 62,127 ширхэг хувьцаа 19,088,277 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AMT 6.99 6.99 6.52 6.52 6.99 6.52 -0.47 -6.72% 7,517 41 6.41 6.52 11
BAN 1,098 1,098 1,000 1,000 1,000 1,008 8 0.8% 36 10 981 1,090 19
CUMN 183 184 181 183 184.09 181.62 -2.47 -1.34% 9,014 18,202 181 184 27,706
ERDN 1,150 1,180 1,150 1,151 1,095 1,172 77 7.03% 6,770 199 1,151 1,170 6,864
HRM 180 186 180 186 180 186 6 3.33% 2,172 6,000 186 187.96 300
ITLS 62.03 62.03 62.03 62.03 62.01 62.03 0.02 0.03% 512 500 62.02 62.03 1,488
JTB 50.60 50.60 50 50 44 50.17 6.17 14.02% 1,750 99 41.21 50 23
MBW 190 199.90 190 199.90 191.06 192.61 1.55 0.81% 4,598 143 190 199.80 2,000
MCH 500 500 480 480 500 484.32 -15.68 -3.14% 1,237 10 480 575 10
MDR 115 115 115 115 115 115 0 0% 5,000 916 115 125 540
MGLA 160 160 150.45 150.45 177 150.45 -26.55 -15% 769 1,000 150 176.90 3,595
MIE 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 0 0% 200 9 8,220 10,500 2,000
MLG 172 180 172 180 183 176.19 -6.81 -3.72% 20,724 9,276 180 183 1,569
RMC 60 60 60 60 60 60 0 0% 25 6,608 51 60 56,377
SEND 143 143.50 137 137 143 137 -6 -4.2% 1,471 100 136.13 143.50 13,974
UBH 32,780 32,780 32,780 32,780 34,500 32,780 -1,720 -4.99% 17 25 29,340 39,580 6
UID 2,475 2,475 2,470 2,470 2,475 2,471 -4 -0.16% 251 20 2,276 2,597 828
UYN 702 702 702 702 700.09 702 1.91 0.27% 55 75 702 0 0
VIK 22.99 22.99 21 21 22.99 21 -1.99 -8.66% 9 338 20.52 21 2
Энэ өдөр III ангилалд 4 компанийн нийт 84,271 ширхэг хувьцаа 18,599,129 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
AHH 4,182 4,182 4,182 4,182 3,637 4,182 545 14.98% 50 50 3,092 0 0
JLT 72.26 72.26 72.26 72.26 80 72.26 -7.74 -9.68% 1,000 1,050 72.25 80 998
MBG 12 12 12 12 12 12 0 0% 1 410 12 13.90 2,889
QPAY 220 225 219 219 230 220.23 -9.77 -4.25% 83,220 10,000 221 230 117,816
Энэ өдөр Хөрөнгө оруулалтын 2 сангийн нийт 84,594 ширхэг нэгж эрх 18,307,296 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын сан Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
MFG 848.98 849.98 822 822 847.52 822 -25.52 -3.01% 14,179 99 825.02 840 1,029
XOC 93.38 93.38 92.01 93 93.38 92.16 -1.22 -1.31% 70,415 4,718 92.01 95.76 2,715
Энэ өдөр Хөрөнгөөр баталгаажсан 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
ХБҮЦ Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр ЗГҮЦ хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.Дэлгэрэнгүй
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Үнэт цаас Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Авах Зарах
Симбол Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Өөрчлөлт Ширхэг Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Энэ өдөр багцын арилжаанд нийт 0 ширхэг үнэт цаас 0 доллараар арилжигдсан байна.
Симбол Ширхэг Дээд Доод Сүүлийн ханш
Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл биелүүлэх /AON/ дуудлага арилжаа
Симбол Ширхэг Зарах үнэ Нэгж хувьцааны үнэ Хүчинтэй хугацаа

Төрийн эрх мэдэл хэнд байх ёстой вэ?

941

МАН-ыг тараах Ерөнхийлөгчийн захирамжийн тухай та ямар үзэл бодолтой байна вэ?

1,051

Коронавирусийн вакцинуудаас та алийг нь үр дүнтэй гэж бодож байна вэ?

1,621

Хэрэв та АНУ-ын иргэн байсан бол Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэнд саналаа өгөх вэ?

418